Maart 2017

De pruimenbomen beginnen te bloeien. De boomgaard laat zich van haar mooiste kant zien. We laten de bijen en de hommels even lekker vliegen en hun werk doen.

De foto is genomen op 31 maart 2017

April 2017

De appels staan nu in bloei. De pruimen zijn praktisch uitgebloeid. Zeker de vroeg bloeiende Eldense Blauwe pruim. Even was het heel koud 's nachts. Laagste temperatuur gemeten was 9 graden onder nul! In de Achterhoek, rond 20 april.

Het enten zit er zo goed als op. Op 75 Myrobolanboompjes zijn griffels geplaatst van ca. 20 verschillende pruimen onderstammen, vrijwel allemaal afkomstig van oude Eldense Blauwe bomen. Mogelijk gebruikte men rond WOII lukraak onderstammen. Maar wie weet, werd er wel slimmer gekweekt dan wij nu kunnen vermoeden. Hein Reusken uit Elden wist te vertellen dat zijn vader altijd opslag van een bepaalde boom nam als onderstam. Waarom hij dit deed, wist Hein niet. Maar zijn vader was heel consequent in zijn keuze. Zo ook werd altijd van een en dezelfde boom enthout genomen. Wat nu al opvalt is dat in de jonge opslag van bepaalde bomen geen Pseudomonas zichtbaar is.

Eldense Blauwe pruimenbomen, in 2014 geënt op Brompton onderstammen, zijn vrijwel allemaal gaan kwijnen of spontaan dood gegaan. In de meeste gevallen is Pseudomonas zichtbaar. De Brompton zelf lijkt relatief gevoelig voor deze ziekte. De stam verkleurt naar donkerrood zwart, er ontstaan ingevallen plekken en oranje harsachtige druppels druipen vanuit de bast naar beneden. Vaak begint dit met een oranje speldeknop.

Eldense Blauwe pruimenbomen, in 2015 en 2016 geënt op Myrobolan, doen het wat beter. Maar ook hier komt Pseudomonas in voor. Al beperkt deze zich tot de Eldense Blauwe pruimentakken zelf. In de Myrobolaanonderstam is zelden tot nooit Pseudomonas zichtbaar. Toch lijkt de Myrobolan onderstam van negatieve invloed te zijn op de weerbaarheid van de Eldense Blauwe pruimenboom, tegen Pseudomonas. Omdat de bacterie veelvuldig in gras schijnt voor te komen, heb ik in 2016 op de Myrobolan bij wijze van experiment boven de 1,50 meter hoogte geënt. De omvang van dit experiment is te gering om conclusies te kunnen trekken. De resultaten zijn nog niet bekend.

Eldense Blauwe pruimenbomen, in 2015 en 2016 geënt op Varkenspruim, doen het goed. Toch komt Pseudomonas voor in de Varkenspruim, doch in geringe mate en van geringe omvang. Belangrijker: met de Eldense Blauwe boom die erop geënt is, lijkt niets mis te zijn!

Mei 2017

Een spannende tijd is aangebroken: doen de enten het wel of niet? De Eldense Blauwe griffels zijn in eerste instantie geënt op 3 soorten onderstam: de S766 (NL), de Adaptabil (Roemenië) en de Wavit (Oostenrijk). Vervolgens op 3 soorten opslag van oude pruimenbomen uit de Over-Betuwe, de nummer 1, 7 en 10. En tot slot op Myrobolan zaailing, meestal op 2 meter hoogte. Het is nog te vroeg om te kunnen zien wat het uiteindelijk wordt maar de voortekenen zijn gunstig!

Eind vorig jaar heb ik 6 jonge Eldense Blauwe pruimenbomen, een paar jaar terug geënt op de Varkenspruim, uitgeplant in het boomgaardje bij huis. Om nog wat bomen te hebben met Varkenspruim als onderstam, had ik dit jaar 7 Eldense Blauwe griffels geënt. Eentje deed het niet. Dat kan altijd. Maar de andere 6 deden het goed. Tot nu toe. Bij de helft zie ik dat de jonge blaadjes, tot 3 cm lang, gaan hangen en uitdrogen. Dan is er nog een twijfelgeval. Slechts 2 enten lijken door te zetten!  Magere score dus.

Op onderstam nummer 5 had ik 2 jaar terug 2x Monsieur Hâtif geënt. Die deden het geweldig, en zo doen ze het nog steeds. Erg belangrijk: de onderstam no. 5 laat geen spoor van Pseudomonas zien. Deze no. 5 vond ik wat jaren terug bij de stam van behoorlijk oude Monsieur Hâtif bomen. Dit jaar wilde ik als klein experiment kijken of de Eldense Blauwe zou matchen met de no. 5. Drie van de vier griffels zijn aangeslagen. Twee van de drie groeien als kool! Ik weet dat de Monsieur Hâtifs aan de oude bomen een ouderwets uiterlijk hadden: bijna zwart van kleur van buiten en van binnen met oranje vruchtvlees. Ik ben heel benieuwd wat het effect van deze onderstam zal zijn op de Eldense Blauwe vrucht. Over 4 jaar hoop ik de eerste vruchten te kunnen proeven.