Kraken is een fenomeen uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Onder het slaken van kreten als ‘Geen woning, geen kroning’, betrokken jongeren met een anarchistische inslag vrijstaande panden, zonder huur te betalen. Om daarmee hun onvrede aan te geven over het feit dat eigenaren van grote panden deze leeg lieten staan, terwijl er grote woningnood heerste, juist en vooral onder jongeren. Afgelopen zomer werd er in Elden gekraakt. Niet zomaar een hutje. Welnee, het ging om een monumentaal pand van voor de oorlog: de oude Eldense Blauwe boom van wijlen Willem Bekker uit de klapstraat. Deze boom staat nu in park Westerveld te Elden. Hoe die boom daar kwam, is een verhaal op zich.

Nog lange tijd heeft wijlen mevrouw Marie Bekker, de schoondochter van Willem en vrouw van Willems zoon Gerrit Bekker, gewaakt over de boom. Na haar overlijden werd het huis verkocht en werd na sloop een nieuw pand gebouwd. De oude boom kon blijven staan, dacht de nieuwe eigenaar Patrick. Maar bij nader inzien moest de oude boom toch weg vanwege de zonnepanelen. Omdat ik Patrick verteld had hoe belangrijk deze boom was, gaf Patrick aan dat ik de boom mocht hebben, gratis en voor niets. Maar de boom moest wel weg. De aannemer dacht mee en was bereid na half vijf ‘s middags de boom uit te graven en te verplaatsen. Toevallig was er recentelijk in het park Westerveld een pruimenboomgaard aangelegd. De parkbeheerder van de gemeente ging akkoord met het voorstel om de oude boom daarbij te plaatsen. Nu zegt men altijd dat je oude bomen niet moet verplanten. Dat was ook mijn gedachte maar in dit geval konden we niet anders. Groot bijkomend voordeel van de verplanting was dat nu eindelijk wortelstokken van de boom genomen konden worden. Want al jaren zocht ik naar uitlopers van de wortels. En die kwamen maar niet. Helaas. Het zal een Myrobalaan-achtige onderstam geweest zijn, vermoed ik. Want de oorspronkelijke boom was rond de 10 meter hoog. Blikseminslag en stormen hadden deze reus gereduceerd tot een boom van nog niet de helft zo hoog. Mevrouw Marie Bekker wist niet hoe oud de boom exact was. Toen zij in Elden kwam wonen, net na de oorlog, was de boom van haar schoonvader Willem al enorm groot.

Ik neem aan dat de boom van begin jaren dertig is, of mogelijk van eind jaren twintig. Daarmee wordt de kans dat de onderstam een Myrobalaan is, wat kleiner. Want grootschalige toepassing van Myrobalaanonderstammen komt in de Over-Betuwe pas na de oorlog op gang. Het uitpoten van de wortelstokken levert niets op. Geen enkele wortel loopt uit. Wonder boven wonder slaagt de verhuizing wel. De hoogbejaarde pruimenboom slaat aan en geeft het eerste jaar zelfs pruimen, al zijn ze klein. Inmiddels draagt de boom voor zijn leeftijd best aardig. Al wordt de stam holler en holler. Het is een kwestie van een zware storm en waarschijnlijk is het dan gebeurd. Vooralsnog hebben Hoornaars er nog alle vertrouwen in. Zij hebben de holle stam gekraakt en vliegen enthousiast in en uit hun nieuwe woning. De parkbeheerder heeft veiligheidshalve rondom de boom palen met gaas laten plaatsen zodat honden niet te dicht bij het kraakpand kunnen komen. Plus een bordje met toelichtende tekst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.